Skip to main content

Uppdraget för Vetoquinol

« Att berika människors liv genom ett engagemang för djurs hälsa och välbefinnande »

Djur och människors välbefinnande är centralt för vårt företag. Våra globala team arbetar tillsammans mot detta mål. Med årtionden av erfarenhet har vi byggt upp förtroenderelationer med våra kunder - veterinärer, djuruppfödare och djurägare - som förlitar sig på våra innovativa produkter och tjänster för att möta deras behov. I en ständig process av konstant förbättring strävar vi varje dag efter att uppfylla Vetoquinols uppdrag i samarbete med våra kunder.

Vetoquinols vision

« Att vara det mest enkla och smidiga veterinära läkemedelsbolaget där anställda, experter, partners och kunder arbetar tillsammans för att skapa skräddarsydda lösningar för en bättre planet. »